×
ქსოვილის სარეცხი საშუალებები
ხელის დასაბანი საშუალებები
ჭურჭლის რეცხვა
აბაზანის წმენდა
პოვერები
იატაკის მოვლა
 • წესები და პირობები

  კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

  მონაცემების შეგროვების მიზნობრიობა:
  მონაცემების შეგროვების მიზანია მომსახურებისა და პროდუქციის გაუმჯობესებამოგაწოდოთ შეტყობინებებიშეთავაზებები და ინფორმაცია აქციების შესახებდავიცვათ როგორც ჩვენი და მესამე მხარის უფლებები და ინტერესებიასევე მოქმედი კანონმდებლობა.

  მონაცემების შეგროვების გზები
  თქვენ პირადად გვაწვდით აღნიშნულ ინფორმაციას ჩვენს გაყიდვების ჯგუფის ან კორპორატიული გაყიდვების ჯგუფთან ურთიერთობისასინფორმაცია ასევე მოგვეწოდება cookie ფაილების და სხვა ტექნოლოგიების მეშვეობითჩვენი პროდუქტების ან ვებგვერდის გამოყენებისას.

  პერსონალური ინფორმაციის შემადგენლობა:
  ჩვენ შესაძლოა მოვიპოვოთ თქვენზე ისეთი ინფორმაციაროგორიცაა თქვენი სახელი და გვარიპირადი ნომერიდაბადების თარიღისქესიმისამართიელ.ფოსტატელეფონის ნომერი, IP მისამართიმოწყობილობის საიდენტიფიკაციო ნომერიადგილმდებარეობა და .ვებ-გვერდს,Tex.ge, არ გააჩნია წვდომა ანგარიშსწრებისას გამოყენებულ საგადახდო ბარათებზებარათით ანგარიშსწორებისას ხდება გადამისამართება პარტნიორი ბანკის დაცულ გვერდზერომელიც მთლიანად პასუხისმგებელია ამ ინფორმაციის დაცვაზე.

  ინფორმაციის კონფიდენციალურობა:
  თქვენი მონაცემები დაცულია და გამოყონებულია მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის ან შვილობილი ორგანიზაციების მიერინფორმაცია გადაეცემა მესამე მხარეს მხოლოდ კანონით ვალდებულ შემთხვევებში

  თქვენი უფლებები პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით
  თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ შეგროვებული მონაცემების შესახებასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების კორექტირება და იმ მონაცემების განადგურებარომელიც კანონმდებლობის და ჩვენი შიდა რეგულაციების თანახმად აღარ არის საჭირო დამუშავებისათვისასევე თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ პირადი მონაცემების დამუშავების შეწყვეტამაგალითად მარკეტინგული შეტყობინებების შეწყვეტა და გარკვეული მონაცემების მოპოვება და გამოყენება.


  კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
  ჩვენშპს „“ პატივს ვცემთ თქვენს კონფიდენციალურობას და მზად ვართ დავიცვათ თქვენი უფლებები თქვენი პერსონალური მონაცემების კანონიერი დამუშავების და დაცვის კუთხითჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გთავაზობთ თქვენი პერსონალური მონაცემების ან ნებისმიერი მონაცემების გამოყენების შესახებ მკაფიო განმარტებას.
  დარწმუნებული იყავითრომ ჩვენ ვიცავთ მიღებულ ინფორმაციასჩვენი ვებსაიტისპროდუქტებისა თუ სერვისების გამოყენებითთქვენ აცხადებთ თანხმობას თქვენი მონაცემების შეგროვებისგამოყენების და გაზიარების შესახებ მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.
  წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ექვემდებარება პერიოდულ განახლებასაქედან გამომდინარესაჭიროა მისი გაცნობა გარკვეული პერიოდულობით.  

  მონაცემების შეგროვების მიზეზი და მიზანი
  ჩვენ ვიყენებთ თქვენ შესახებ შეგროვებულ მონაცემებსრათა მოგაწოდოთ მომსახურებაგავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქცია და სერვისებიგაგიწიოთ მხარდაჭერადა გამოგიგზავნოთ შეტყობინებებიშეთავაზებები და ინფორმაცია აქციების შესახებდავიცვათ ჩვენი და მესამე მხარის უფლებებიინტერესები და მოქმედი კანონმდებლობა.
  თქვენს მონაცემებს ჩვენ ვიყენებთ ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისათვის:

  ·თქვენი იდენტიფიკაცია ონლაინ საიდენტიფიკაციო სისტემების გამოყენებით;

  ·მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და უზრუნველყოფა;

  ·თქვენი მონაცემების მიხედვით საუკუთესო პროდუქტებისა და შეთავაზებების შემოთავაზება;

  ·ჩვენი